dimecres, 21 de gener del 2009

Reunió informativa ARES Riera Can Solé


El proper dimarts dia 27 a les 19 hores tindrà lloc una reunió informativa al Casal de Barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou.
La comissió, formada per: l'Associaó deVeïns Ciutat Cooperativa-Molí Nou, Grup Benviure i Associació Rubricatum, que defensa el Parc Lluis Companys, la Riera de Can Sole i que es mantinguin les places d'aparcament que hi han actualment en aquesta zona informará de la situació actual del projecte i de la seva proposta de traslladar l'edificació prevista a l'interior del Barri.
En la mateixa reunió l'Ajuntament informará de l'ultima proposta que fa l'Ajuntament a la Generalitat de Catalunya sobre l'ARES Riera de Can Sole.
Finalment s'obrirà un torn de precs i preguntes.
Encara que aquest projecte està situat al barri Ciutat Cooperativa- Molí Nou el projecte te importància no sols per Sant Boi, sino per tota l'Area de les Serres Garraf-Ordal donat que la Riera actúa com a corredor ecològic. Tenint això en compte, convido a tothom que pugui anar-hi per a que expressi la seva opinió.

dilluns, 19 de gener del 2009

Les Muntanyes del Baix

El projecte Muntanyes del Baix és una iniciativa que busca impulsar i promoure, l'estudi, avaluació i proposta d'un model de gestió integrat de les àrees agroforestals de les muntanyes del Baix Llobregat. Els municipis que de moment han aprovat la moció d'addhesió al projecte són: Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, i Viladecans.
L'estudi d'un model de gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix busca impulsar un canvi de tendència en la gestió de les zones agrícoles i forestals dirigint-lo vers un escenari mes coherent amb la realitat del territori i les necessitats de cadascun dels agents implicats i de la societat en general.
Es centra entorn a quatre eixos: un coneixement ampli del territori, una efectiva coordinació en polítiques de prevenció d'incendis forestals i desenvolupament de la xarxa bàsica de camins forestals, un marc comú pel planejament de les àrees de conreu, explotacions forestals, tractament i conservació de rieres i la preservació del paisatge, i finalment avaluar la conveniència de crear un ens supramunicipal que aglutini la gestió conjunta de projectes i estudiï línies de finançament.
L'any passat (2008) es va adjudicar a l’empresa “La Vola” http://www.lavola.com/ la realització de l’estudi de gestió integrada de les muntanyes del Baix. Amb aquest estudi es fa una fotografia actual de l’estat de les àrees forestals de l’àmbit de les muntanyes del Baix i es definirà així una actuació encaminada a la millora i la preservació dels valors naturals paisatgístics i sòcio- culturals de la zona.
Es van fer unes sessions informatives a Santa Coloma de Cervelló però no en sabem res mes. Aquest projecte es coordinat pel Consell Comarcal http://www.elbaixllobregat.net/index.asp?v_id_departament=Z i convindria que hi actués activament per tal que una bona idea no quedi en via morta.

dimecres, 14 de gener del 2009

Més destrucció a Collserola, ara Sant Feliu de Llobregat

El Grup Alnus http://www.pangea.org/alnus/

es informa que :
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està promovent una modificació de planejament urbanístic a gran escala dins i a l'entorn del parc de Collserola. El projecte abasta de Molins de Rei als límits del Mas Lluí santjustenc. Hi ha una notable pèrdua de sòl forestal (262.000m2, clau 27), en favor de sòl industrial, nou viari d'accés a la cimentera, més equipaments, habitatges i jardins, tot i que segons el Departament de Medi Ambient amb aquestes requalificacions no es perd cap metre quadrat de zona protegida.
El que ens temem els ecologistes és tractin aquestes zones jardí, transformant-les o arrasant-les com van fer a la Xarxa natura d'Esplugues sobre el Pla Caufec, o que a posteriori requalifiquin les zones verdes en urbanitzables, cosa que fan contínuament els ajuntaments metropolitans.

Saber mes:

Traductor